LOGO
Svenska 505 förbundet

Anmäl Dig till SM 2014 i Åmål!

Äntligen får 505-klassen åter segla officiellt Svenskt mästerskap. SM år förstås årets höjdpunkt nationellt för klassen och samtidigt är det delsegling 2 i Narwal SWE 505 CUP 2014. Cupen där första och andra pris är nya segel från Narwal-loftet i Polen och tredje pris ett överkapell. Fina priser att kämpa om!

Sedan några veckor är SM-informationen upplagd på hemsidan och anmälningsfunktionen fungerar. Klicka på SM-loggan i högerspalten på hemsidan så kommer Du till informationen. Klicka vidare och anmäl Dig! Betalningsfunktion ska komma så småningom. Det är Knut Hastenpflug som på ett förtjänstfullt sätt sett till att vi alla redan nu kan läsa om SM och även anmäla oss. Det är väldigt bra och möjliggör planering i god tid inför säsongen 2014.

Seglingsvattnen i Åmål är fina – kort väg ut och fria ytor. Målet är att genom tidig annonsering på nätet locka många deltagare. Fler än förra året och 25 svenska båtar är fullt realistiskt. Med lite tur kommer det några båtar utifrån också. Det kommer säkert att bli spännande och trevliga seglingar - ett riktigt höjdararrangemang!

Fiveförbundet har sedan en tid en festfixare knuten till styrelsen – det är Toni Hastenpflug, som på hemmaplan säkert kommer att se till att det blir riktigt trevliga kringarrangemang också. 2014 är det 60 år sedan Fiven konstruerades, så även i år finns anledning att fira lite extra. Den lyckade festen i fjol med alla som seglat Five inbjudna var synnerligen uppskattad. Allt tyder på att även årets fest blir öppen för de som seglat Five tidigare!

En båt är redan anmäld till SM – Knut och Jana Hastenpflug - och Du kan bli nummer 2…..

Välkommen till SM 2014!

Per-Eric
Crew SWE 8651

Du är här: Home Results Anmäl Dig till SM 2014 i Åmål!